Naša vizija i ciljevi

vizija

Permanentan i stabilan razvoj u daljem periodu omogućiće nam zauzimanje jedne od liderskih pozicija u oblasti građevinarstva i usluga. Uvođenje najnovijih tehnoloških sistema u oblasti građevinarstva i dalje širenje lepeze proizvoda i usluga. Stvaranje modernog, savremenog menadžmenta koji će biti u stanju da odgovori složenim zahtevima tržišta u dužem vremenskom periodu.

Izazov, koji je pred nama, je ono što nas raduje, jer smo kao ozbiljna firma, naučili da samo predanim, kvalitetnim i profesionalnim radom ostvarujemo sve svoje ciljeve, koje sami kreiramo, kako bi stigli do realizacije naše vizije.

Jedna od vodećih ideja našeg današnjeg preduzeća :

Da dobrim poslovnim potezima postanemo jedan od lidera na domaćem tržištu, kako u pogledu proširenja delatnosti tako i u pogledu veličine objekata koje gradimo.
A jedan od načina da to postignemo svakako je i konstantno učenje i usavršavanje kada je gradnja u pitanju, kao i dobar odabir kooperanata i saradnika sa kojima radimo.

Strateški ciljevi i dalji pravci razvoja preduzeća su dalje jačanje tehničke pripreme projekata, planiranja i kontrole troškova proizvodnje, kao i poboljšanje tehnologije, organizacije i kvaliteta gradnje.

Takva praksa obezbeđuje poverenje investitora i ugovaranje novih poslova.

Godinama smo permanentno akumulirali preduzetnički potencijal i spremni smo da, kao privatno preduzeće, podnesemo konkurenciju svake vrste i da ravnopravno učestvujemo u nadmetanju na tržištu.

Dakako, svesni smo i činjenice da su dobar kvalitet gradnje i pratećih usluga koje moraju da prate i zadovoljavaju današnje savremene standarde i kriterijume gradnje, bitni preduslovi pozitivnog i kvalitetnog poslovanja koje naši kupci zahtevaju od nas. Jer zadovoljni kupci su naš najveći prioritet u ovom poslu.

Recommended min.: 1024x768+; IE 6.0+; FF 1.5+; Sva prava zadržana.
Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.

Radno vreme : radnim danom od 08-16h
Bela Ruža - Građevina© 2012 - Design .by WebStudioLines